نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری جلسه شورای آموزش مراکز پیش دبستانی و ابتدایی در دبستان پسرانه دوره اول ناحیه دو

برگزاری جلسه شورای آموزش مراکز پیش دبستانی و ابتدایی در دبستان پسرانه دوره اول ناحیه دوجلسه شوراي آموزش مراكز پيش دبستاني و دبستان ها در تاريخ چهارشنبه 6 ارديبهشت ماه 96 ساعت 13:30 الي 16 با حضورآقایان ابدی، میرزایی نسب و خانم قیصری از دفتر مرکزی و كليه مديران پیش دبستانی و دبستان ها و مسئولين پايه و پرورشي آنها در دبستان پسرانه دوره اول ناحيه 2 تشکیل گردید.

دستور کار جلسه عبارت بود از:

  1. تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد.
  2. مرور صورتجلسه قبل
  3. گزارش اهم فعاليت هاي آموزشي و پرورشي توسط نماينده آموزشگاه ميزبان
  4. بررسي دستور العمل فعاليت هاي فوق برنامه گروهي و مشاركتي داخل و خارج برنامه درسي مدارس.
  5. نظر ساير اعضا