نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری جلسه شورای پرورشی در دبیرستان پسرانه دوره اول

برگزاری جلسه شورای پرورشی در دبیرستان پسرانه دوره اولبه گزارش روابط عمومی، جلسه شورای پرورشی با حضور مسئولین مقاطع مجتمع، آقای میرزایی نسب، آقای روناسیان مدیر دبیرستان پسرانه  دوره اول و مسئولان پرورشی مدارس در روز 96/01/29 در دبیرستان پسرانه دوره اول ناحیه دو برگزار شد.

در این جلسه با یاد آور شدن این نکته که امروزه دانش آموزان بیشتر از مسائل آموزشی ، به مسائل پرورشی نیازمند اند، موضوعات زیر بررسی شد.

  • بیان مهمترین فعالیت ها و برنامه های مدارس در اردیبهشت ماه
  • گزارش مدارس از مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی ناحیه و استان