برگزاری جلسه مدیران، معاونین و معلمان مدارس ابتدائی دوره اول و پیش دبستانی در دبستان دخترانه دوره اول ناحیه دو

برگزاری جلسه مدیران، معاونین و معلمان مدارس ابتدائی دوره اول و پیش دبستانی در دبستان دخترانه دوره اول ناحیه دوبه گزارش روابط عمومی، جلسه مدیران، معاونین و معلمان مدارس ابتدائی دوره اول و پیش دبستانی با مدیر عامل و سایر مسئولین مجتمع در روز 8 اسفند( روز امور تربیتی) تشکیل و در خصوص موارد زیر مطالبی ارائه گردید:

  1. علاقه مندی به ارائه مدرسه ای با ویژگی های پرورش و پژوهش محور
  2. بدون استرس و مقایسه دانش آموزان با یکدیگر
  3. توجه به سلامت جسم و روان، بهداشت و تغذیه دانش آموزان
  4. توجه به تربیت  همه جانبه(پرورشی، آموزشی، ورزشی، سبک زندگی و ...)
  5. ایجاد فضای مطلوب و کارآمد با برنامه ریزی مدرسه  و همکاری خانواده برای انجام فعالیت های آموزشی ، پرورشی و ورزشی
  6. تعامل و گفتگو برای تحقق موارد فوق با خانواده ها