برگزاری جلسه هیأت امناء مسجد جوادالائمه(ع) با حضور مدیر کل راه و شهر سازی

برگزاری جلسه هیأت امناء مسجد جوادالائمه(ع) با حضور مدیر کل راه و شهر سازی    بنا بر گزارش دبیر هیأت امناء مسجد حضرت جوادالائمه(ع)، آقای مهندس رضایی مدیر کل محترم راه و شهر سازی در روز چهارشنبه 16 مرداد ماه قبل از نماز مغرب و عشاء ، در جمع اعضاء هیأت امناء مسجد حضرت جوادالائمه(ع) حضور یافتند و در جریان پیشرفت فیزیکی و احداث مسجد که با مشارکت مسکن و شهر سازی سابق ، دفتر فنی موسسه جوادالائمه(ع) ، اهالی محل و خیرین محترم احداث شده است قرار گرفتند. در این جلسه طبق گزارش مدیر دفتر فنی موسسه جوادالائمه، تاکنون این مسجد حدود 70 درصد پیشرفت داشته است.

لازم به ذکر است شماره حساب 0216861854006 نزد بانک ملی به نام مسجد حضرت جوادالائمه(ع) جهت کمک خیرین در تکمیل بنای این بنای خیر اعلام می گردد