نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری جلسه گروه آموزشی معلمان دبستان پسرانه دوره اول و دوم ناحیه یک

برگزاری جلسه گروه آموزشی معلمان دبستان پسرانه دوره اول و دوم ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی، در روز سه شنبه مورخ 17 اسفند ماه جلسه گروه آموزشی معلمان دبستان پسرانه دوره اول و دوم ناحیه یک از ساعت 19:30 لغایت  22 برگزار شد.

در این مراسم که با حضور مسئولین دفتر مرکزی و معلمان  همراه بود، از رتبه های برتر در سطح کشوری، استانی و ناحیه در حوزه های آموزشی، پرورشی و ورزشی تقدیر به عمل آمد.