نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری دومین سمینار حجاب

برگزاری دومین سمینار حجاب    حجاب تمام شأن زن نیست بلکه شأنی از شؤونات اوست و زن نیز انسانی است برخوردار از تمام مواهب انسانیت و پذیرش این نکته که مرد نیز باید تربیت شده و حرمتها را نگه دارد.

     حجت الاسلام مهریزی در دومین سمینار حجاب که در دفتر مرکزی موسسه حضرت جوادالائمه(ع) برگزار شد اظهار داشت: در خصوص مسئله حجاب باید نقطه عزیمت را مشخص کرد که دو نقطه را در این خصوص می توان تعریف کرد. 1- قبول نظرات فقها و سپس تبیین و اجرایی کردن آن 2- رجوع به زمان قبل از نظرات فقها یعنی بدرستی مسئله ، فراز و نشیبهای آن ، اختلاف نظر علما ، جایگاه ارزشی حجاب در رابطه با ارزشهای دیگر اعتقادی ، درنظر گرفتن زمانی و مکانی و ...وی با اشاره به باز بودن باب اجتهاد برای علما و طرح این نکته در قرآن اذعان داشت: برای مسلمان فهم مقدم بر پذیرش است و می توان محورهای مطرح را بحث کرد و به سرانجامی منطقی در حدود مدل حجاب رسید.

1-      سیر در تاریخ( زندگی عملی پیامبر و ائمه اطهار و اطرافیان آنان)

2-      بررسی و مطالعه منابع غیر مستقیم (نوع پوشش زن در حج ، بحث اهل کتاب ، زنان روستایی ، کنیزها و ...)

3-      تفکیک نگاه جنسیتی از غیر جنسیتی و بررسی نوع تلقی از زن و زنانگی)

4-      در نظر گرفتن فرهنگها و تبادل آنها در ادوار مختلف تاریخی

5-      بررسی متون تاریخی و اینکه آیا این متون منحصر به همان عصر و یا جاری در زمان می باشد
( مانند تقسیم کار بین حضرت فاطمه(س) و حضرت علی(ع) از طرف حضرت رسول(ص)

 بررسی محققانه در این 5 مورد می تواند منتهی به اصلاح دیدگاهها شود و سپس عمل و این دید که حجاب تمام شأن زن نیست بلکه از شؤونات اوست و زن نیز انسانی است برخوردار از تمام مواهب انسانیت و پذیرش این نکته که مرد نیز باید تربیت شده و حرمتها را نگاه دارد.

 در ادامه حجت الاسلام معزالدینی در باب موضوع حجاب اظهار کرد:نظر حضرت امام(ره) نیز در خصوص حجاب ابتدائاً بر فرهنگ سازی بود و نه التزام و اقوال و افکار ایشان نیز در دوره پس از انقلاب مؤید این مطلب می باشد و همچنین توجه به این بحث که تفقه در دین فقط به معنای آموختن احکام نیست بلکه تفکر و تدبر در دین نیز می باشد و لذا در هر مسئله ارزشی اول باید مطلب را فهماند تا بصورت اعتقاد و پذیرش در آید و در امر حجاب نیز متین است.

حجت الاسلام انصاری در ادامه مباحث مطرح شده عنوان کرد: در خصوص لزوم طرح مابحث نظری در سمینار باید ذکر کرد که هر بحث نظری ، مقدمه اصلاح روش کاربردی می باشد و به عبارتی اصلاح دیدگاهها باعث اصلاح عملکرد می شود. باید هر ارزش اعتقادی به اندازه ظرفیت خود مورد بحث و اندازه گیری قرار گیرد و همچنین با توجه به اختلاف آراء در فقها به حدی از اعتدال در بحث نظری حجاب رسید که این حد وسط نیز در قرآن در همه موارد لحاظ شده است نه مانند رضا خان و آتاتورک چادر را به زور از سر زنها کشید و نه با روشهای تند و خشن چادر را بر سر زنان گذاشت و نه دیدگاهی افراطی در مورد حجاب(چادر را مظهر تقوی و غیر آنرا بی تقوایی محسوب کرد)

در این سمینار حجج اسلام دکتر موسوی زاده باقری نیز نظراتی در مورد حجاب بیان کردند.

لازم به ذکر است در این سمینار مدیران مدارس و موسسات مجموعه حضرت جوادالائمه ، همچنین تعدادی از دانشجویان دختر مراکز آموزش عالی امام جواد (ع) و علمی کاربردی حضرت جوادالائمه(ع) حضور داشتند.