نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری سومین جلسه شورای پرورشی در دبیرستان دخترانه دوره اول

برگزاری سومین جلسه شورای پرورشی در دبیرستان دخترانه دوره اولشکیل سومین جلسه شورای پرورشی در تاریخ سه شنبه 15 دی در آموزشگاه ساعت12-10 با حضور معاونین و مربیان پرورشی مدارس جوادالائمه(ع) و مسئولین موسسه و جناب آقای طباطبایی و همکاران محترم در ناحیه2 آموزش و پرورش با موضوع فعالیت های قرآن وعترت و مسابقات در مدارس برگزار شد.