برگزاری سومین جلسه شورای پرورشی در دبیرستان دخترانه دوره اول


شکیل سومین جلسه شورای پرورشی در تاریخ سه شنبه 15 دی در آموزشگاه ساعت12-10 با حضور معاونین و مربیان پرورشی مدارس جوادالائمه(ع) و مسئولین موسسه و جناب آقای طباطبایی و همکاران محترم در ناحیه2 آموزش و پرورش با موضوع فعالیت های قرآن وعترت و مسابقات در مدارس برگزار شد.