نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری مراسم تقدیر از پیشکسوتان عرصه ی تربیت

برگزاری مراسم تقدیر از پیشکسوتان عرصه ی تربیتمراسم تقدیر از پیشکسوتان عرصه ی تربیت روز ۸ اسفند ماه در دبیرستان پسرانه دوره دوم برگزار شد.