نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری مراسم روز جهانی بهداشت توسط دبیرستان دخترانه- دوره اول

برگزاری مراسم روز جهانی بهداشت توسط دبیرستان دخترانه- دوره اولاز آنجایی که رعایت بهداشت فردی و شخصی نقش بسزایی را در تامین سلامتی افراد بویژه نوجوانان دارد لذا در این راستا به بهانه بزرگداشت روز سلامتی سر کار خانم هروی یکی از اولیای دانش آموزان دعوت شدندکه تحت عنوان بهداشت مو و پوست و رعایت موارد بهداشتی به دانش آموزان آموزش دهند. این صحبت ها بسیار مورد توجه دانش آموزان قرار گرفت.