برگزاری مراسم هفته معلم در مرکز دبیرستان پسرانه جوادالائمه-دئره دوم

برگزاری مراسم هفته معلم در مرکز دبیرستان پسرانه جوادالائمه-دئره دومتجلیل از مقام شامخ معلم با حضور رئیس انجمن اولیا و مربیان در مراسم صبحگاه  یکشنبه 94/2/13  و اهداء شاخه گل به دبیران دلسوز و زحمتکش دبیرستان پسرانه حضرت جوادالائمه (ع) دوره دوم