برگزاری مراسم هفته معلم در پیش دبستانی ناحیه2


به مناسبت بزرگداشت مقام معلم جشن با شکوهی با حضور مسئولین مجتمع آموزشی و رئیس انجمن اولیاء و مربیان و حضور کلی معلمان و دانش آموزان در آموزشگاه برگزار شد