نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری مراسم 13 آبان توسط دانش آموزان دبستان پسرانه ناحیه 1

برگزاری مراسم 13 آبان توسط دانش آموزان دبستان پسرانه ناحیه 1مراسم 13 آبان در آموزشگاه برگزار شد.
همزمان با سراسر کشور ، روز دانش آموز در آموزشگاه گرامی داشته شد.
در این مراسم دانش آموزان ضمن آشنایی با حادثه 13 آبان انزجار خود را از استکبار جهانی و هم پیمانش نشان دادند.