نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری کارگاه آموزشی توسط دکتر احمدی برای مشاورین و معاونین پرورشی

برگزاری کارگاه آموزشی توسط دکتر احمدی برای مشاورین و معاونین پرورشی    دکتر علی اصغر احمدی در جمع مشاوران و معاونان پرورشی مدارس جوادالائمه به لزوم پررنگ تر شدن نقش مسئولین مدرسه در جلب مشارکت خانواده ها در جهت پیشبرد اهداف مدرسه تأکید کرد.

وی سه مفهوم تعلق اجتماعی ،سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی را سه رکن اساسی و از گام های اولیه در این راستا دانست.
مسئول سابق انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت:پرورش حس همدلی،همفکری و اعتماد از جمله مواردی است که به احساس تعلق و ایجاد سرمایه های اجتماعی منتهی می شود.
در پایان این جلسه دکتر احمدی با طرح سوالاتی از حاضرین در مورد راه های ایجاد احساس تعلق و سرمایه اجتماعی جلسه را به صورت پرسش و پاسخ ادامه دادند.
گفتنی است این جلسه دومین جلسه دکتر احمدی در دفتر مرکزی موسسه جوادالائمه بود.