نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری کارگاه آموزشی مطالعه و تحقیق دبیرستان دخترانه دوره اول

برگزاری کارگاه آموزشی مطالعه و تحقیق دبیرستان دخترانه دوره اولکارگاه آموزشی مطالعه و تحقیق با حضور جناب آقای رضوی کارشناس پژوهشی در این واحد آموزشی به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان پایه هفتم برای شروع کار مطالعه و تحقیق و عمق بخشی به مطالب درسی در روز چهارشنبه 95/10/8 انجام گرفت.