نمایش خبر نمایش خبر

بزرگداشت روز ملی درختکاری توسط دانش آموزان مدرسه راهنمایی ناحیه1

بزرگداشت روز ملی درختکاری توسط دانش آموزان مدرسه راهنمایی ناحیه1به مناسبت روز درختکاری ، دانش آموزان مدرسه راهنمایی حضرت جوادالائمه(ع)ناحیه1 باتفاق مدیر و مربی و جمعی از مسئولین موسسه حضرت جوادالائمه در منطقه کوهستانی و اردوگاهی لابید که متعلق به موسسه و مدارس جوادالائمه(ع) است به کشت نهال پرداختند.

دانش آموزان با شور و اشتیاق خاصی در نظر دارند تا در طول هفته منابع طبیعی ، این کار بزرگ و شریف را ادامه دهند تا بنا به وظیفه اسلامی و ملی خود فضای سبز اردوگاه و منظقه را گسترش دهند و در احیاء طبیعت و سرمایه ملی سهیم باشند.