نمایش خبر نمایش خبر

به نام اولین معلم، او که در اولین کلام فرمود بخوان

به نام اولین معلم، او که در اولین کلام فرمود بخوانبه گزارش روابط عمومی، همزمان با بزرگداشت شهادت استاد، مرتضی مطهری و روز معلم، مسئولین دفتر مرکزی با حضور در تمامی مدارس مجتمع و اهدای شاخه گلی به معلمین گران قدر و همکاران، از زحمات این عزیزان تقدیر به عمل آوردند.

گفتنی است دانش آموزان نیز، با اجرای برنامه های متنوعی همچون اجرای موسیقی، سرود، دکلمه و ... این روز را به معلمین خود تبریک گفتند.

در پایان شعری از استاد شهریار در مورد مقام معلم تقدیم می شود.

مي توان در سايه آموختن                          گنج عشق  جاودان اندوختن

اول از استاد، ياد آموختيم                           پس، سويداي سواد  آموختيم

از پدر گر قالب تن يافتيم                             از معلم جان روشن يافتيم

اي معلم چون کنم توصيف تو                      چون خدا مشکل توان تعريف تو

اي تو کشتي نجات روح ما                         اي به طوفان جهالت نوح  ما

يک پدر بخشنده آب و گل است                    يک پدر روشنگر جان و دل است

ليک اگر پرسي کدامين برترين                     آنکه دين آموزد و علم  يقين