نمایش خبر نمایش خبر

بوی ماه مهر دبستان دخترانه دوره دوم ناحیه 2

بوی ماه مهر دبستان دخترانه دوره دوم ناحیه 2مدرسه ها بازشد، مدرسه هایی که در گرمای تابستان خسته و خواب آلود، زیر نور خورشید دراز کشیده بودند؛ مدرسه هایی که سه ماه در انتظاربودند؛ مدرسه هایی که حالا با لبخندهایی درخشان چشم به آمدن بچه ها دوخته اند. مدرسه دبستان دخترانه دوره جوادالائمه (ع) دوم ناحیه یک در تاریخ 30 شهریور میزبان دانش آموزان بود و کلاس بندی آنها در این روز انجام شد.