نمایش خبر نمایش خبر

بوی ماه مهر پیش دبستانی پسرانه ناحیه 1

بوی ماه مهر پیش دبستانی پسرانه ناحیه 1حسی که در انجام کاری برای اولین بار در وجود هر کسی ایجاد می شود بسیار ناب و تکرار نشنی است و بارها ثابت شده است که طعم و لذت این اتفاقات و لحظات تا سالیان سال در ذهن و خاطر افراد باقی می ماند. آغاز سال تحصیلی جدید برای گلهای پیش دبستانی و کلاس اول یکی از همان مناسبت هایی است که در طول تاریخ زندگی هر فردی به عنوان بیاد ماندنی ترین اتفاق ثبت شده است. مدرسه پیش دبستانی و دبستان پسرانه ناحیه یک در تاریخ 22 و 23 شهریور ماه برای غنچه های پیش دبستان و شکوفه های پایه اول جشنی را تدارک دیدند و این روز را به یاد ماندنی تر کردند.