نمایش خبر نمایش خبر

تاریخجه

تاریخجه


تعلیم و تربیت آغاز مبارکی بودکه با پذیرش 186 دانش آموز از پیش دبستانی تا پنجم دبستان در سال 1370 نصیب گردید و از برکت آن امروز توفیق تعلیم و تربیت 4600 دانش آموز زیر نظر بیش از 600 نیروی انسانی کارآمد، در 13 واحد آموزشی در فضایی به وسعت 46990 متر مربع و زیربنای 28000 متر مربع از پیش دبستانی تا پیش دانشگاهی حاصل شده است.

این مجتمع علاوه بر چارچوب نظام رسمی آموزش و پرورش کشور برنامه های ویژه ای را جهت رشد همه جانبه دانش آموزان به اجرا گذاشته است و تاکنون در دوره های مختلف تحصیلی به افتخارات زیادی نائل آمده است.