نمایش خبر نمایش خبر

تبادل نظر هیات امنای موسسه فرهنگی حضرت جوادالائمه علیه السلام پیرامون بودجه سال تحصیلی 1400-1401 و حسابرسی منتهی به شهریورسال 1399

تبادل نظر هیات امنای موسسه فرهنگی حضرت جوادالائمه علیه السلام پیرامون بودجه سال تحصیلی 1400-1401 و حسابرسی منتهی به شهریورسال 1399