تجلیل از علی عرشیا وظیفه شناس، دانش آموز نخبه دبستان پسرانه دوره اول حضرت جوادالائمه(ع)

تجلیل از علی عرشیا وظیفه شناس، دانش آموز نخبه دبستان پسرانه دوره اول حضرت جوادالائمه(ع)به گزارش روابط عمومی ، مدیر آموزش وپرورش ناحیه دو یزد با همراهی مسئولین شورای شهریزد ومرکز آموزشی حضرت جواد الائمه، با حضور در منزل علی عرشیا وظیفه شناس، از این کودک  نخبه یزدی،  که در مجامع جهانی موفق به کسب رتبه  شده بود، تجلیل نمودند.