نمایش خبر نمایش خبر

تسلیت به خانم عبد الرضازاده

تسلیت به خانم عبد الرضازادهسرکار خانم عبدالرضازاده


با سلام


آن که باقی است و جهان به سوی اوست ذات یگانه و اقدس است. همه در انتظار جرعه ای از جاودانگی اند ، و حاصل نشود مگر کنش و واکنش بر مدار شریعت الهی ، و آن نیز بر مدار عنایت و محبت خدایی است.


در گذشت پدر گرامیتان را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده ، شادی روح و علو درجات آن مرحوم را از درگاه باری تعالی خواهانیم.


موسسه خیریه فرهنگی حضرت جوادالائمه(ع)