نمایش خبر نمایش خبر

تسلیت

تسلیت به مناسبت درگذشت پدر گرانقدر خیر بزگوار سرکار خانم سرپوش، مراسمی در محل دفتر مدیر عامل برگزار شد.