نمایش خبر نمایش خبر

تشکیل کلاسهای آموزشی جهت هوشمند سازی دبیرستان دخترانه

تشکیل کلاسهای آموزشی جهت هوشمند سازی دبیرستان دخترانه    اولین کلاس آموزشی کار با بورد هوشمند برای دبیران دبیرستان دخترانه حضرت جوادالائمه(ع) در روز یکشنبه 24 اردیبهشت در سایت کامپیوتر این آموزشگاه تشکیل گردید.

این کلاسها که بنا بر تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های انجام شده و در راستای هوشمند سازی سیستم آموزشی مدارس مجتمع حضرت جوادالائمه(ع) تشکیل شده بود با استقبال دبیران این آموزشگاه قرار گرفت.

گفتنی است این کلاس ها در روز های دوشنبه و سه شنبه مورخ 25 و 26 اردیبهشت ماه ادامه خواهد یافت.