نمایش خبر نمایش خبر

تقدیراز برترین های علمی

تقدیراز برترین های علمیپانزدهم اسفندماه از برترین های علمی دبیرستان پسرانه تقدیر بعمل آمد.