نمایش خبر نمایش خبر

جشنواره قرآنی، یزد شناسی، دستهای کوچک اندیشه های بزرگ در دبستان دخترانه دوره اول ناحیه یک

جشنواره قرآنی، یزد شناسی، دستهای کوچک اندیشه های بزرگ در دبستان دخترانه دوره اول ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی، جشنواره قرآنی، یزد شناسی، دستهای کوچک اندیشه های بزرگ با حضور مسئولین و خانواده های محترم در روز سه شنبه مورخ 04/02/97 از ساعت 10:30 الی 13 در دبستان دخترانه دوره اول ناحیه برگزار گردید.

در این جشنواره که با نمایش زنده یزد شناسی و کارگاه هنرهای دستی همراه بود، برنامه های مختلفی از جمله، سرود، حرکات ورزشی، نمایش، محاسبات ذهنی ، دکلمه خوانی،مجری گری و ...برگزار گردید.همچنین نمایشگاهی، در قالب دست ساخته های دانش آموزان در طول سال، همزمان با این جشنواره در معرض دید عموم قرار گرفت.