نمایش خبر نمایش خبر

جشنواره قرآنی گل های بهشتی در پیش دبستانی ناحیه دو

جشنواره قرآنی گل های بهشتی در پیش دبستانی ناحیه دوبه گزارش روابط عمومی، جشنواره قرآنی با هدف گسترش فرهنگ قرآنی با حضور مسئولین دفتر مرکزی و والدین محترم دانش آموزان مورخ 13/12/96 در پیش دبستانی ناحیه دو برگزار گردید. برنامه های اجرا شده در این جشنواره، تلاوت قرآن توسط یکی از نوآموزان، خیر مقدم مدیریت آموزشگاه و سرود و نماهنگ های کلاسی بود.