نمایش خبر نمایش خبر

جشن پایان سال پیش دبستانی یک ناحیه 2

جشن پایان سال پیش دبستانی یک ناحیه 2به گزارش روابط عمومی، جشن پیش دبستانی یک صفاییه با حضور مسئولین دفتر مرکزی و خانواده های دانش آموزان در تاریخ 24 اردیبهشت برگزار گردید.در این مراسم دانش آموزان  به صورت دسته جمعی به اجرای سرود های متنوع و زیبایی پرداختند و پایان سال خود را جشن گرفتند.