نمایش خبر نمایش خبر

جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دخترانه برگزار گردید

جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دخترانه برگزار گردیدجلسه انجمن اولیا و مربیان پایه سوم در روز سه شنبه 15/7/93 در نمازخانه دبیرستان تشکیل شد در ابتدای جلسه سرکارخانم مبین مدیریت دبیرستان در مورد مسائل انضباطی و برنامه های آموزشی درطول سال و اهمیت معدل کتبی دیپلم مطالبی ایراد فرمودند و سپس مشاورپایه سوم خانم رفعتی نیا در مورد برنامه ریزی درسی ونقش والدین در درسخواندن دانش اموزان ودفترچه مطالعاتی توضیح دادند . و درپایان جلسه به سوالات والدین پاسخ داده شد .