نمایش خبر نمایش خبر

جلسه بررسی اولویت ها در جلسات اولیا و مربیان برگزار شد

جلسه بررسی اولویت ها در جلسات اولیا و مربیان برگزار شد     جلسه "هماهنگی اولویت های موضوعی در جلسات انجمن اولیاء مربیان" با حضور دکتر علی اصغر احمدی مسئول سابق انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش در محل دفتر مرکزی موسسه جوادالائمه برگزار شد.در ابتدای جلسه دکتر احمدی با تأکید بر لحاظ کردن روانشناسی رشد در آموزش و پرورش اظهار داشت:منظور از روانشناسی رشد، هم رشد فردی هم رشد اجتماعی است که بر روی رفتار های فردی تأثیر گذار است.

وی در ادامه ضمن ارائه پیشنهاداتی در باب برگزاری جلسات اولیاء و مربیان گفت:این جلسات موقعی مفید و موثر است که جلسات ابتدایی توجیهی و مابقی بصورت کارگاهی اداره شود تا پویایی جلسات را تأمین کند.
در پایان جلسه دکتر احمدی کتاب های 5 جلدی آموزش خانواده که توسط آموزش و پرورش چاپ شده معرفی کرد.
لازم ذکر است در این جلسه مدیر عامل ، مدیران مدارس و برخی از کارشناسان مجتمع آموزشی حضور داشتند.