نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شوراي آموزش در دبيرستان برگزارشد

جلسه شوراي آموزش در دبيرستان برگزارشدجلسه شوراي آموزش با حضور مسئولين موسسه غلامعلي سفيد،محمدرضاحکاک زاده،محمدحسن خورشيدنام ،عباس هادي مقدم و مديران و معاونين پايه اول و دوم متوسطه دوره دوم دخترانه و پسرانه در دفتر دبيرستان دخترانه برگزارشد.

 افراد شرکت کننده در اين جلسه در مورد کلاسهاي تابستاني-تستي و تقويتي طول سال و ايام عيد نوروز نظرات خود را ارائه نمودند که جمع بندي و تصميم گيري جهت بهبود آن به جلسه بعد موکول شد.