نمایش خبر نمایش خبر

جلسه شورای پرورشی مجتمع در دبیرستان دخترانه دوره دوم

جلسه شورای پرورشی مجتمع در دبیرستان دخترانه دوره دومبه گزارش روابط عمومی،جلسه ماهیانه شورای پرورشی با حضور آقایان مهندس سفید، حکاک زاده، میرزایی نسب و مهمان ویژه آقای دکتر تولایی به همراه مسئولان محترم پرورشی مدارس در روز19 اردیبهشت ساعت 10 صبح در دبیرستان دخترانه دوره دوم برگزار شد.

آقای دکتر تولایی مدیر گروه روانشناسی دانشگاه امام جواد (ع) و عضو هیات علمی دانشگاه یزد با توجه به اهمیت هوش هیجانی در بحث تربیت و امور پرورشی دانش آموزان، ، طی سخنانی به تعریف و تشریح این موضوع پرداخت و یادآور شد که ساختار تربیتی افراد از 2 تا 6 سالگی شکل می گیرد و از 13 تا 19 سالگی به تثبیت می رسد و در نتیجه این سالها، مهمترین زمان برای تقویت هوش هیجانی افراد، می باشد.