نمایش خبر نمایش خبر

جلسه مربیان پرورشی در محل دبستان پسرانه ناحیه1

جلسه مربیان پرورشی در محل دبستان پسرانه ناحیه1جلسه مربیان پرورشی مدارس مجتمع آموزشی در دبستان پسرانه حضرت جواد الائمه (ع) تشکیل شد.

در این جلسه که آقای سعید میرزایی معاون پرورشی و تربیت بدنی مجتمع آموزشی، خانم خدیجه قیصری و دیگر مسئولان پرورشی حضور داشتند پس از خوشامدگویی مدیر آموزشگاه، آقای منصور زارع؛ سرکار خانم قیصری در مورد وظیفه و مسئولین مربیان پرورشی مطالبی ایراد نمودند.

در پایان این جلسه نیز مربیان پرورشی گزارش فعالیتهای انجام شده خود را ارائه دادند و در مورد دهه فجر و برنامه ریزی فعالیتهای ماه بهمن بحث و تبادل نظر کردند.