نمایش خبر نمایش خبر

جلسه مشاعره دانش آموزان در هتل داد برگزار گردید

جلسه مشاعره دانش آموزان در هتل داد برگزار گردیدجلسه مشاعره دانش آموزان دبستان دخترانه دوره دوم ناحیه دو در هتل داد برگزار گردید .
این جلسه با هدف آشنایی دانش آموزان با اشعار زبان فارسی حامی حکمت و نغز و نکات اخلاقی آموزنده ، اشاعه فرهنگ و ادب فارسی ، حفظ فرهنگ گذشته ، افتخار به ادبیات ایران و شعرای ایرانی برگزار شد.