نمایش خبر نمایش خبر

حضور افتخاری دکتر سرکار آرانی در مجموعه جوادالائمه

حضور افتخاری دکتر سرکار آرانی در مجموعه جوادالائمهدر پی نشست تخصصی که سه شنبه دوم شهریورماه۱۴۰۱، در مجموعه فرهنگیان یزد برگزار گردید، مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه میزبان دکتر سرکار آرانی از پژوهشگران و اندیشمندان حوزه یادگیری بود. در این جلسه که با حضور جمع کثیری از علاقه مندان و دغدغه مندان حوزه یادگیری شکل گرفت، کتاب (ضیافت آموختن ) با حضور دکتر سرکار آرانی و جناب آقای گلدانساز، مورد بررسی و واکاوی هدفمند قرار گرفت. همچنین در این نشست، اندیشمندانی از سایر نقاط کشور به صورت مجازی، در جلسه حضور داشتند. در پایان، جناب آقای مهندس سفید،هدف از برگزاری این نشست را تلاش برای بهسازی آموزش عنوان  و ابراز امیدواری کردند ،ادامه روند یادگیری با حضور دکتر سرکار آرانی در برنامه مجتمع آموزشی قرار داده شود.