نمایش خبر نمایش خبر

حضور نویسنده بزرگ کشور جناب آقای عمو زاده در موسسه

حضور نویسنده بزرگ کشور جناب آقای عمو زاده در موسسهعوامل اجرایی دفتر موسسه به مناسبت هفته کودک میزبان نویسنده بزرگ کشور اقای عموزاده بودند همچنین دانش آموزان مستعد در زمینهای ادبی و نویسندگی با ایشان دیدار داشتند . دراین جلسه  مقدمات جشن قلمهای کوچک قدمهای بزرگ فراهم گردید .و آیتمهای مراسم توسط مهندس شمس و مهندس میرزایی نسب  جمع بندی شد .