نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبستان دخترانه موفق به کسب رتبه های برتر مسابقات شنا شدند


در مسابقات شنای انفرادی ناحیه 2 رتبه دوم توسط  کیانا قربانی و رتبه سوم توسط فاطمه تقی چیت ساز کسب گردید.