نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبستان دخترانه موفق به کسب رتبه های برتر مسابقات شنا شدند

دبستان دخترانه موفق به کسب رتبه های برتر مسابقات شنا شدنددر مسابقات شنای انفرادی ناحیه 2 رتبه دوم توسط  کیانا قربانی و رتبه سوم توسط فاطمه تقی چیت ساز کسب گردید.