نمایش خبر نمایش خبر

دومین جشنواره دست های کوچک، اندیشه های بزرگ و اولین نمایشگاه جابربن حیان و نمایشگاه خلاقیت در دبستان دخترانه دوره اول ناحیه 2

دومین جشنواره دست های کوچک، اندیشه های بزرگ و اولین نمایشگاه جابربن حیان و نمایشگاه خلاقیت در دبستان دخترانه دوره اول ناحیه 2 

 

به گزارش روابط عمومی، دومین جشنواره دست های کوچک، اندیشه های بزرگ و اولین نمایشگاه جابربن حیان و نمایشگاه خلاقیت، با حضور مسئولین اداره آموزش و پرورش، دفتر مرکزی  حضرت جوادالائمه (ع) و والدین محترم دانش آموزان در روز 14/11/96 در دبستان دخترانه دوره اول ناحیه 2 برگزار شد.