نمایش خبر نمایش خبر

دیدار جمعی از پیشکسوتان فرهنگی یزد با سید کاظم اکرمی وزیر اسبق آموزش و پرورش

دیدار جمعی از پیشکسوتان فرهنگی یزد با سید کاظم اکرمی وزیر اسبق آموزش و پرورشدر این جلسه توسط تعدادی از حاضرین مسائل مشکلات در حال حاضر موجود در آموزش و پرورش مطرح شد تا به اطلاع مراجع ذیربط رسانده شود.

خوشبختانه جناب آقای اکرمی که خود از پیشکسوتان فرهنگی به شمار می آید با دقت و علاقه وافر و اشراف بر وضعیت آپ از ابتدای انقلاب تاکنون گزارش مبسوطی را از این روند ارائه کرد و مهمترین عامل حل نشدن مشکلات موجود در آموزش و پرورش را وجود نداشتن برنامه مدون و بلند مدت و نبود یک مجموع نظارتی بر عملکرد دولتمردان در برهه های مختلف عنوان کرد و به همین دلیل به نظر میرسد که ما باز هم وظیفه ای فراتر از آنچه تاکنون فکر میکردیم باید بر عهده بگیریم و آن هم این است که باید برای مشارکت در ایجاد یک سیستم نظارتی و تنظیم برنامه برای این وزارتخانه عریض و طویل خودمان را آماده تر کنیم.