نمایش خبر نمایش خبر

دیدار مدیران و معاونین با حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سروش محلاتی

دیدار مدیران و معاونین با حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سروش محلاتی


دیدار مدیران و معاونین با حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سروش محلاتی با محوریت تربیت ومعیشت در تاریخ 11 مهرماه انجام شد