دیدار مسئولین دفتر مرکزی با خانواده خیّر آقای دکتر طرازی

دیدار مسئولین دفتر مرکزی با خانواده خیّر آقای دکتر طرازیبه گزارش روابط عمومی، مدیر عامل به همراه جمعی از مسئولین دفتر مرکزی در روز 22 فروردین، همزمان با میلاد پر برکت امام علی (ع) در منزل آقای دکتر طرازی، خیر بزرگوار یکی از مدارس مجتمع حضور یافته و با اهدای لوحی از نامبرده و خانواده ایشان قدردانی کردند و درخواست شد همچون گذشته، مجتمع را از حمایت های مادی، معنوی و فکری شان بهره مند سازند.