نمایش خبر نمایش خبر

راهیابی دبیرستان دخترانه به مسابقات تئاتر

راهیابی دبیرستان دخترانه به مسابقات تئاتربه گزارش روابط عمومی مجتمع دبیرستان دخترانه دوره دوم موفق به کسب رتبه اول ناحیه و راهیابی به مسابقات استان در رشته تاتر شد.