نمایش خبر نمایش خبر

راه اندازی دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع در دانشگاه امام جواد(ع)

راه اندازی دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع در دانشگاه امام جواد(ع)    بنابر اعلام حوزه آموزش، شورای گسترش آموزش عالی پیرو نتایج مناسب ارزشیابی های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه امام جواد(ع) مجوز داد تا در ترم مهر 91 نسبت به پذیرش دانشجو در رشته مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد اقدام نماید. پذیرفته شدگان در مرحله اول کنکور کارشناسی ارشد میتوانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته اطلاعات بیشتری در این رابطه را کسب نمایند.این دانشگاه برای داوطلبانی که رتبه آنها جزء 5 درصد بالای پذیرفته شدگان در گروه آزمایشی خود باشد معافیت از پرداخت شهریه در کل دوره تحصیل در نظر میگیرد.


لازم به ذکر است پروفسور محمد مدرس (عضو هیأت امنای دانشگاه امام جواد و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف)، دکتر محمدصالح اولیاء (ریاست دانشگاه امام جواد ع و عضو هیأت علمی دانشگاه یزد)، دکتر محمدعلی وحدت زاد (عضو هیأت امنای دانشگاه امام جواد و عضو هیأت علمی دانشگاه یزد)، دکتر محمد دهقان، دکتر سلاله شهوازیان،دکتر داریوش پورسراجیان و ... از اعضای هیأت علمی دانشگاه امام جواد(ع) در راه اندازی این رشته همکاری خواهند داشت.