نمایش خبر نمایش خبر

روز جهانی کودک

روز جهانی کودکبه گزارش روابط عمومی، به مناسبت روز جهانی کودک، برنامه های شاد و مفرحی از جمله: اردوهای نیم روزی ،نقاشی گروهی و صبحانه دسته جمعی، به پرواز درآوردن بادبادک های آرزو، برگزاری نمایشگاه بازی های مهارتی و آموزشی با همکاری والدین،  ... در در مدارس حضرت جوادالائمه (ع) با همکاری کادر محترم مدارس، والدین و دانش آموزان به اجرا درآمد.