نمایش خبر نمایش خبر

زنده یاد دکتر مهدی نواب پور،ستونی در استواری دانشگاه یزد

زنده یاد دکتر مهدی نواب پور،ستونی در استواری دانشگاه یزدموفقیت هر تشکیلات و دستگاه خدمت رسانی مبتنی بر عوامل موثر و پیش برنده ای است که توان تشکیلاتی را تجربه و یافته های فاخری را بکار بسته باشند که از عمده ترین آن نیروی انسانی عامل، ماهر، متعهد و زمان شناس است.
دانشگاه یزد از بدو تأسیس که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با بحران جنگ تحمیلی و حواشی ناشی از تأثیر جنگ در دید بلند مدت بود، نیاز انکار ناپذیری به مدیریت قادر و کاردانی داشت که ورطه های پیش رو را کارسازی و بر مشکلات جاری در تصمیم سازیها چیرگی یابد.
از خوش شانسی های این دستگاه عظیم آموزشی -تربیتی برخورداری از حضور اساتید خوش نظر، دقیق ، متعامل و خدمت دوست بود که بی شک نقش جناب دکتر جلیل شاهی در بنیان گذاری این مهم و کادر سازی ایشان برای پیشبرد اهداف تعیین شده در ذاکره و خاطره یزد و یزدیها ماندگار است.
به نظر میرسد از ویژگی های ممتاز ایشان بومی گزینی و انتخاب استادان و عوامل پایدار آموزشی از نیرو های مخلص ،توانمند، آینده گر و کارشناس به معنی واقعی کلمه بود که نمونه های بسیاری دارد و ما دراین مختصر قرار است از زنده یاد دکتر مهدی نواب پور یادی داشته باشیم.
انسان شریف و پرتلاشی که با سوابق خوب تحصیلی و دستاوردهای شاخص کاری در فضای پایتخت نام و نشانی داشت، ولی همین که دریافت که تقاضای همکاری دانشگاه نوپای یزد دست نیازی به سوی اوست، بی درنگ باتفاق همسر لایق و خوش مطالعه خویش زنده یاد سرکار خانم دکتر فاطمه عقیلی هجرت به یزد را اولویت دادند و با حضور فرخنده و با برکت خویش علاوه بر قوت قلب مسئولین مربوط ،خدمات شایسته و گسترده ای به این ساختار زیربنایی و امیدبخش استان و کشور ارائه نمودند که اگر امروز جایگاه علمی و نقش آموزشی دانشگاه یزد بین دانشگاه های مختلف قابل اعتنا و ممتاز تلقی می شود، مرهون اینگونه حضورها با دلسوزیها و کاردانیهای امثال "نواب پور" هاست.

ابوالقاسم شعشعی