سخنرانی خانم شهبازی فر از مرکز بهداشت استان در محل دبیرستان دخترانه ناحیه2

سخنرانی خانم شهبازی فر از مرکز بهداشت استان در محل دبیرستان دخترانه ناحیه2از آنجا که دادن آگاهی و اطلاعات به دانش آموزان در موارد مختلف یکی از مهمترین وظایف مدرسه می باشد لذا در این راستا و با هماهنگی مرکز بهداشت از خانم شهبازی فر، کارشناس ارشد تغذیه دعوت بعمل آمد تا در جمع دانش آموزان پایه هفتم و هشتم در مورد نحوه تغذیه سالم در سن نوجوانی، خواص خوراکیها، چگونگی بروز سوء تغذیه بدلیل عدم استفاده از مواد و منابع غذایی سالم، چگونگی بروز کم خونی و راه پیشگیری از آن، رژیمهای نادرست لاغری و ... همراه با نشان دادن تصاویر با برنامه ی power point به ارائه صحبت پرداختند که با استقبال خوب دانش آموزان رو برو شد. در پایان به سئوالات دانش آموزان نیز پاسخ داده شد.