نمایش خبر نمایش خبر

سخنرانی خانم شهبازی فر از مرکز بهداشت استان در محل دبیرستان دخترانه ناحیه2

سخنرانی خانم شهبازی فر از مرکز بهداشت استان در محل دبیرستان دخترانه ناحیه2از آنجا که دادن آگاهی و اطلاعات به دانش آموزان در موارد مختلف یکی از مهمترین وظایف مدرسه می باشد لذا در این راستا و با هماهنگی مرکز بهداشت از خانم شهبازی فر، کارشناس ارشد تغذیه دعوت بعمل آمد تا در جمع دانش آموزان پایه هفتم و هشتم در مورد نحوه تغذیه سالم در سن نوجوانی، خواص خوراکیها، چگونگی بروز سوء تغذیه بدلیل عدم استفاده از مواد و منابع غذایی سالم، چگونگی بروز کم خونی و راه پیشگیری از آن، رژیمهای نادرست لاغری و ... همراه با نشان دادن تصاویر با برنامه ی power point به ارائه صحبت پرداختند که با استقبال خوب دانش آموزان رو برو شد. در پایان به سئوالات دانش آموزان نیز پاسخ داده شد.