سرکار آرانی ، از جمله بنیان گزاران "انجمن جهانی درس پژوهی" و از اساتید برجسته دانشگاه های ژاپن، مهمان مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه (ع) بود.

سرکار آرانی ، از جمله بنیان گزاران "انجمن جهانی درس پژوهی" و از اساتید برجسته دانشگاه های ژاپن، مهمان مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه (ع) بود.به گزارش روابط عمومی، سرکار آرانی ، از جمله بنیان گزاران "انجمن جهانی درس پژوهی" و از اساتید برجسته دانشگاه های ژاپن، مهمان مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه (ع) بود.

دراین نشست که در دو قسمت و با همراهی ناصری (سر دبیر مجله رشد) ،صادق پور و گلدانساز(از فعالین حوزه آموزش و پرورش) ، مسئولین و آموزگاران موسسه خیریه فرهنگی حضرت جوادالائمه (ع) برگزار گردید، علاوه بر نقد و بررسی کتاب "در تمنای یادگیری"  که جلوه‌هایی از زندگی و اندیشه‌های تربیتی محمدرضا سرکارآرانی است، جلسه درس کاوی که با هدف تحلیل و بررسی یکی از کلاس های درس مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه (ع) بود نیز انجام شد.