نمایش خبر نمایش خبر

سطر به سطرت جاده ای است بی انتها،پیام آور دانایی

سطر به سطرت جاده ای است بی انتها،پیام آور داناییبه گزارش روابط عمومی، به مناسبت هفته کتاب، نمایشگاه کتاب ،جهت تشویق دانش آموزان به مطالعه و ترویج کتاب خوانی  در مدارس حضرت جوادالائمه(ع)  برپا شد.