نمایش خبر نمایش خبر

سلسله دوره های آموزش خانواده

سلسله دوره های آموزش خانواده سلسله دوره های آموزش خانواده ویژه والدین، این جلسه با موضوع " تقویت مهارت کنترل خشم" روز دوشنبه دوم اسفندماه در دبیرستان دخترانه دوره اول برگزار شد. این جلسه با تدریس خانم دکتر چوب فروش زاده و در بستر اسکای روم  برگزار گردید.