نمایش خبر نمایش خبر

صبحگاه انگلیسی در دبستان پسرانه ناحیه2 برگزار شد

صبحگاه انگلیسی در دبستان پسرانه ناحیه2 برگزار شدپنجشنبه 30 بهمن ماه دانش آموزان پایه های دوم ، سوم و چهارم در سالن نمازخانه دبستان صبحگاه زبان انگلیسی را اجرا کردند.

در این صبحگاه دانش آموزان آموخته های خود را از ابتدای سال تحصیلی تا کنون به نمایش گذاشتند و با اجرای سرود ، قرآن و مسابقه به زبان انگلیسی همراه با هم کلاسی ها و معلمان خود صبحگاه شادی را سپری کردند.

در ضمن از مربیان زبان دبستان خانم ها رزاقی ، آقایی و حاجی حسینی و همچنین از مدیر زبان آموزی مجتمع جواد الائمه (ع) سرکار خانم جهان تشکر و سپاسگزاری می شود .